Xeberê tekniki

Wikipediya, ensiklopediya xosere ra
Xıl de be pusula Xıl de cıgeyrayışi

Ena pele de xeberanê tekniki sero nuştey estê.

Japonan ra muhafızê Roboti.[bıvurne | çımeyi bıvurne]

Japonya´de Firma Sogho semed(serwa) saye u qori kerdeniya Panqa,Bonê(Keyê) Rosegurayis(Alisveris Merkezi),Büroye Firma Pilu zu(yew,ju-yo) Robot imâl kerd.Nu Robot 109 cm gýrso u eve xeylê qamaro-teknik´ra paykerdayiyo...

Enerciya Newiye![bıvurne | çımeyi bıvurne]

Almanya´de suka Dresden´de alime teknolojı ju icatê newe di.Eve(bı) no icat tedarıxe elektrıxe ceu ındi(endi), be ju zentrale elektrıx gire bıyayene, xo ve xo cayeke montaj bıyo u cayra(ujay´ra) beno.

Bone "Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Sinterwerkstoffe in Dresden" nu icade xuyo neweye qazatexu´re Deresden´de da naskerdeniye.

Ebe nu icat, 4000 raye Pil(Bateri)´ra jede enerji are(depo) keno...

Xatır be to Qağıde, Endi Elektronik wanemê[bıvurne | çımeyi bıvurne]

Proja Newe Belçiqade amê výraşteniye.Nu Projera gune nara tepiya kamke wazene şikino qata xo eve ju Defterê DIN-A5 gýrsenine´de ju Destixê Elektronixra býwano. Nu proje´ra namê Iliad day,çýke fikre výraştoxê na projera gune Iliad kitavoke deyde sanika biyayise insonu ama vatene en kano,coka nu name dey proja xo.

Qazeta Belçika DeTijd eve na qeyde newe hata nika 200 wendoxê xo kerdo abone,morey ni proja kutoxu ,her roze jedino.Endi qazete qani estene tarixde manena,heto bihnraki Býrune na dina her roze bene kem,misal Býrrune Amazon.Klima dina cokane herke şi bena xiraven.Tabaxa Ozone bivi Lonýn.Hurdemena qutube Dinade cemed výloşiyene(honaki výloşino´ra).

Firmawa wayire na proja »iRex Technologies«:"-Ekrane nu Qazeta Elektraonýxê Kristalle deverdiyin niyo,eve noxteye bereqýyayisine coka,çýmê wondexû jede necene yane nedezneno."

Qazete newe heroze ebe ju SMS sona Aboneye Qazeta.Qazeta eve sýkle PDF amê výraşteniye.

Proceyo Newe: NASA wazene fıkırê merdıman bıwano.[bıvurne | çımeyi bıvurne]

Alime Qompütoreke NASA´de gurine, ju proxram výraşte.Vatana ihne´ra gune eve nu proxram wazene fikrune insonu biwane. Nu proxram sinyoluneke zare mezgede ,herfû dano herekete zon, ihnu ravera je EKG qeyid keno.Mezgke waşt qesey bikero, virende sinyalu ruşneno rezeptureke zonde herekette gule´ra mesüle.Výle insanu,tenene raşt; gula insanede herfu qýşt bene yene feke insanu u uzaraki ni rezepturu lewune insanu lewnene.Nu sistem ni pröune eve usule EKG ceno qeyd hata nika na proje zaf raver neşiya hama ,hata ewro 50´ra jede qesey amêy naskerdene.20 tenera jedeki herf nu proxram şikino virende(satede),feke insanra vejiyayene´ra rave bivazo.

Firma Elektronixê Japonan "Fujitsu" yew modelê robotano newe ard piyasa.[bıvurne | çımeyi bıvurne]

Ni roobotû Kar´de,Raye´de,Key(çey)´de postê(pýştê) dane insanu.Bare gýranu u ze(je) Paketê kilo ane-bene.54,000-44,000 dolar´ra wazene ni robotû býroşe.Ni robotû 130 cm berze,10 qomutu fahm kene u raya xo eve proxrameke výraştiyo deyra vinene.

Vatana serverunê firma "Fujitsu": bazarê robotu serra 2010 takribi 1 milyar dolar hira beno.Eke ni robotû seri výrajia a raye fiyaê ni robotû hata 18.000 dolar gýneno war.

Japonan bınê (bıngê) Nenýkû´de informasyon dêy-arê.[bıvurne | çımeyi bıvurne]

Japonya´de Universitâ Tokushima´de Îlim Zonexû, 800 kilobyte Informasyon şikiya býnê ju nenýk´de dey-arê.Vatanâ Îlim Zonexû´ra gune, gereki her 6 Aşme´de reyê Informasyon unca bero bar-kerdenê(yüklenme),cýke 6 aşmede nenýk beno derg, beno newê.

Unca(Fýna) vatanâ Îlim Zonexû´ra gunê qeydê, nû informasyon arê kerdene niya beno: rave eve roştâ-eştýxê(ýşýn) Lazer,nenýk´re rostâ-eştýxê, sup-sureniya-dot(kýzýl ötesi) erjine(atýlýyor).Enerjiyê nu rostâ-eştýxê supsureniya-dot ,nenýg´de molekulê Keratin vezeno corê nenýk.Nu molekulê Keratin benê floresanên(floresanli),nafakê(ne raye ke) lazer´ra roştâeştýxê qewe´ke eştiya nenýk, ni informasyonê´ke býnê nenýk´de amê arê kerdeniyê ebe(eve) je çýmverýgê(gözlük) mikrosqobig´ra yenê wondeniye.