Ravêr zerreki

Zazakipediya:Zazaki - İngilizki

Wikipediya, ensiklopediya xosere ra

Zazaki - İngilizki

A

  • a n : she

açarnaene : → raçarnaene

açarnayış n : → raçarnayış

alet n : tool

alfabe n : → elifbe

akerd|e n, -iye m : → rakerd|e (-iye)

akerdene :

akerdış n :

  • amaene [yen-, am-, -êr-] : to come

ame m : → eme

ansiklopediye m : → ensiklopediye

  • ap n : uncle (paternal)
  • apo : uncle (exclamation)

araq n : → areq

  • ardene [an-, ard-, -ar-] : to bring

ardış n :

  • areq n : sweat, perspiration

areze :

areze kerdene :

areze biyene :

astare m : → estare

aste n : → este

astor n, -e m : → estor(e)

astronomiye m : → asmênşınasiye

Asür n, -e m : Assyrian

awan :

awankerdış n :

azad n, -e m : free

B

baweriye m : faith; faith

be : with

bend n :

beşar :

beşar kerdene :

- :

bın n :

bınên n, -e m :

bin n, -e m :

biyaene : → biyene

biyene [copula, bi-, -b-] :

biyolociye m : biology

botanik n : botany

C

camiye m : mosque

cem n : religious ceremony of Alevis

cemat n : society

ceniye m : woman

cênetik n : genetics

cênozid n : → tertele

cêolociye m : geology

 :

cıgeyraene :

cınde n : living being

cıwamêrd n : (gentle-)man

ciamêrd n : → cıwamêrd

coğrafya m : geography

cu n : life

Cuhudine m : → Musewitine

Ç

çekuye n : word

çı [çık-] : what

çıbenoke m : riddle

çi n : thing

çiyê werdene : culinary

çiyê şımıtene : beverages

çulagiye m : weaving

D

de¹ [der-] : in

de² :

dewlete m : state

deyre m : folk song

 : two

dınya m : earth

din n : religion

dina m : → dınya

dinê tebieti :

dinê yabani :

do¹ n : buttermilk

do² :

doman n : child

dorme n : environment

E

edebiyat n : literature

efsane n : myth, legend

ekolociye m : ecology

ekonomiye m : → iqtısad

elaqe n : interest

elaqedar n, -e m :

elaqedar biyene :

Elewi n, -ye m : Alevid

elifbe n : alphabet

eme m : aunt (maternal)

emel n :

en : most

endustriye m : industry

ensiklopediye m : encyclopedia

Ermeni n, -ye m : Armenian

espıce m : louse

est- :

estanıke m : → şanıke

estare n : star

este n : bone

estor n, -e m : horse

eşkera :

etnolociye m : ecology

etnolociye m : ethnology

Ewısta m : Avesta

Ê

ê : they

F

felsefe n : philosophy

fêl n :

fêl u emel :

fıkır n : thought; idea; opinion; mind

fizik n : physics

G

gırd n, -e m :

gırd biyaene :

gırs n, -e m : → gırd(e)

game m : step

game be game : step by step

geyraene :

gırewtene : to take

giyane n :

govende m : a folk dance

gramer n : grammar

H

hacet n : tool

hacet u aleti :

hal n :

hama : but

heqe m : the right

heqê merduman x : human rights

her¹ n, -e m  : donkey

her² : every, each

Hermeni n, -ye m : → Ermeni(-ye)

het n : direction; side

heta :

hewa n : 1. air, 2. climate

hewl n, -e m :

hewna : still; yet

heywan n : animal

heywani x : animals, fauna

heywanşınasiye m : zoology

heyat n : → cu

hêkate m : story

huner n : art

İ

i x : → ê

iklim n : climate

inam n : belief; faith

İncile m : Bible

insan n : → merdum

internet n : internet

iqtısad m : economy; economics

İsewitine m : Christianity

İslam n : Islam

ita : here

itıqad n : belief; faith

J

jew : → yew

K

kam : who

kar n :

kar u senate :

kategori n : Kategoriye

kay n : game

kayê domanan : children play

kayê qıcan : → kayê domanan

ke :

kerdene [ken-, kerd-, -ker-] : to do, to make

kerdış n :

kes :

kewtene [kewen-, kewt-, -kew-] :

kılame m : poem

kınce m : clothing

kınc u kol :

kıtab n : → wanebend

ki :

kilime m : rug without a pile

kilise n : church

kimya m : chemistry

kol¹ n, -e m :

kol² : → kınc u kol

komele m : club

kultur n : → zagon

L

labelê : but

lawıke m : song

lızge m : branch

liste m : list

M

ma : we; us

malumat n :

malumat u yardım :

matematik n : mathematics

may m : feminine, female

mecmua m : → pêseroke

medya m : media

mekteb n : → wendek

meqale n : article (in a newspaper)

merdum n : human being

merdumê siyaseti : political personalities

mesela : for example

mesele m : issue; story

meselê ceniyan : women issues

meydan n :

meydan amaene :

mılet n : 1. nation; people, 2. crowd, folk

mordem n : → merdum

Musewitine m : Judaism

muzik n : music


N

na :

name n : name

nebat n : plant, flora

neri n : masculine, male

 :

- :

nêwes n, -e m : ill, sick; patient

nêweşiye n : illness; disease

nıka : now

nia :

ninan x :

no n :

nusiyaene [nusin-, nusiya-, -nusi-] : to be written

nuşt|e n, -iye m :

nuştene [nusen-, nuşt-, -nus-] : to write

O

ome m : → eme

organizma m : organism

P

parçe n : piece

pak n, -e m : clean

pak u eşkera :

partiye m : party

pela verêne m :

pele m : page

pelge m : → pele

pere n : money; currency

pey :

peyniye m :

- :

pêra- :

pêra amaene :

pêro :

pêser :

pêseroke m : periodical

proje n : project

psikolociye m : psychology

Q

qese n : word

qesey verênan x : proverbs

qezeta m : newspaper

qıc¹ n, -e m :

qıc² n : → doman

Qurane m : Koran

R

ra :

ra- :

raçarnaene :

raçarnayış :

radon n : → radyo

radyo n : radio

rakerd|e n, -iye m :

rakerdene :

rakerdış n :

raye m : way

reca m :

 :

rınd n, -e m :

rındek n, -e m : beautiful

roce m : day

Rum n, -e m :

S

sanıke m : → şanıke

senata rındeke m :

senate m :

senên :

ser :

serbest n, -e : free

sero :

sero cıgeyraene :

sımıtene [sımen-, sımıt-, -sım-] : → şımıtene

sınıfe m :

sistem n : system

siyaset n : politics

sosyolociye m : sociology

spor n : sports

suke m : city

Ş

şanıke m : fairy tale

şenê :

şenê kerdene :

şıma : you

şımıtene [sımen-, sımıt-, -sım-] : drink

şınasiye m :

şikiyaene :

T

tabi : → tebii

tarix n : 1. date, 2. history

tarixê dınya : universal history

tarixê Zazaan : history of Zazas

te- :

tebiet n : nature

tebii :

tede :

tede estey :

tede nusiyaene :

teknik n : technology

televizyon n : television

tertele n : 1. pillage, 2. genocide

Terteley Asüran : genocide of Assyrians

Terteley Elewiyan : genocide of Alevis

Terteley Ermeniyan : Armenian genocide

Terteley Ruman : genocide of Greeks

tesir n :

tesir kerdene :

texte n :

tewır n :

Tewrate m : Old Testament

- :

têhet :

têhet ardene :

têvıste :

tıb n : medicine

U

u : and

V

veciyaene [vecin-, veciya-, -veci-] :

ver :

verên n, -e m : first; initial; primary

vurriya|e n, -iye m :

vurriyaene [vurrin-, vurriya-, -vurri-] :

W

wanebend n : book

waştene [wazen-, waşt-, -waz-] : to want, to wish

wendek n : school

werdene [wen-, werd-, -ur-] : eat

weş n, -e m :

weşiye m : 1. health, 2. life

wına :

X

xali n : carpet

xeyle : much, many; plural

xeyr n :

xo :

Y

yaban n : wilderness

yardım n :

yardım gırewtene :

yew : one

yewbina :

yewbini :

yi x : → ê

Yunanki n : Greek

Z

zaf :

zagon n : culture

zanaene :

zanayış n :

zanışiye n :

Zaza n, -e m :

Zazaki n : Zazaish

Zerduştine n : Zoroastrianism

zey :

zew : → yew

zêde :

zıwan n : tongue; language

ziraet n : agriculture

zon n : → zıwan

zoolociye m : → heywanşınasiye

zun n : → zıwan