Karber:Mirzali/Keke be Kerzıki ra

Wikipediya, ensiklopediya xosere ra

Keke be kerzıki ra sonê cemedi sero kay kenê.

Keke samotina ra, gınena waro, lınga ho şikina.

Keke vana : “Cemed, cemed, tı senê cemeda ke to sero lınga mı şikiye?”

Cemed vano : “Ez ke cemed nêbiyêne, tici mı nêeştêne.”

Keke vana : “Tici, tici, tı senê ticia ke erzena cemedi?”

Tici vana : “Ez ke tici nêbiyêne, mı gılê kou nêeştêne.”

Keke vana : Koêne, koêne, sıma senê koê ke tici erzena gılê sıma?”

Koy vanê : “Ma ke koy nêbiyêne, mal ma ra nêçerdêne.”

Keke vana : “Malo, malo, tı senê mala ke kou ra çerena?”

Mal vano : “Ez ke mal nêbiyêne, vergi mı dıme nêverdêne.”

Keke vana : “Vergo, vergo, tı senê verga ke verdena mali dıme?”

Verg vano : “Ez ke verg nêbiyêne, kutıki mı dıme nêverdêne.”

Keke vana : “Kutık, kutık, tı senê kutıka ke verdena vergi dıme?”

Kutık vano : “Ez ke kutık nêbiyêne, hardê dewrêşi sero lap mı ver nêkerdêne.”

Keke vana : “Hardo dewrês, hardo dewrês, tı senê hardo dewrêsa ke to sero lap kenê kutıki ver?”

Hardo dewrês vano : “Ez ke hardo dewrês nêbiyêne, merre ez qule nêkerdêne.

Keke vana : “Merre, merre, tı senê merrewa ke hardê dewrêşi qule kena?”

Merre vano : “Ez ke merre nêbiyêne, pısınge mı dıme nêverdêne.

Keke vana : “Pısıngi, pısıngi, tı senê pısınga ke verdena merrey dıme?”

A, pısınge 'xulp' ho pençere ro erzena ...


Arêkerdoğ: Mirzali Zazaoğlu