Ravêr zerreki

Suray Yasini

Wikipediya, ensiklopediya xosere ra

Suray Ya-sini (Erebki ya-sīn یس) namey suray Qurani'ê 36ıno, 86 ayetan ra yena pêra. Ena sura namey xo Yasin herfanê Erebki Ye ی u Sīn س ra gêna. Nê herfi aidê herfanê sırri mariyenê u menay cı hewna tam eşkera niya.

Suray Yasini (be fekê Depey)

[bıvurne | çımeyi bıvurne]

Pê numê Homay re‘hmon u re‘himi‘a

1. Ya-sin

2. Qey heqi Quronio gı ‘hikmet tê zafa

3. Şek u şufe tê çıno gı tı pêxemberon ra yow pêxemberi.

4. Tı rêyero raşt ser dê.

5. (In Quron) Terefi Homay wayeri re‘hma zaf u Homay ‘hukumdari ra ameo şawıtış.

6. Eyi ki çowi cuaver verinon yın iqaz nıkêrdi u ın puex ra qomo gı hao ğafletê dê, pê tı yın iqaz bıkıri, ameo şawıtış.

7. Ad bo gı eyi ki hê ğafletê dê, zafê yın ceza heq kerda. Çımki yi imon pê nıoni.

8. Ma calıki kerdi yın mılon‘a u ey calıki hetoni çenê yın cı ardi. Inı puex ra sarê yın wedarto.

9. Ma yın ver d u yın pey d yow sed ont ra u qefılna. Hıni nıeşkeni bıvêni.

10. Tı yın iqaz bıkeri, mekeri, honci zi yow hisabo, Yi inon nıkên.

11. Kom ıg beno tawi zıkır (Quron) u kom ıg re‘hmon nıdiyo, tıra terseno, tı, encax eşkeni ey iqaz bıkıri. Merdım naterin pê yow mağrıfeti u pê mıkafato rınd‘a mijdonê yı bıd.

12. Şek u şufe tê çıno gı encax ma, merdon keni goni. Yın çı emel kerdo u yın çı şuep çarnaya, ma nuseni. Ma her çi eşkera yow kıtab (lowh-i me‘hfiz) dı tê umarıt u nuşto.

13. Yın ri misalê şyelıgi ni bajari bıd: qarşıkona yın ri qasudi (elçi) amê bi.

14. Ma aw waxt yın ri dı qasudi şawıti bi. Yın eyinon zûra veti. Ma zı qasudi hirın şawıt. Yın va ki: Ma qasudi Homayê, Homay ma şıma ri şawıti.

15. Yın qasudon ra va ki; Ma seni merdımi, şıma zi encax merdımi sê mayê. Re‘hmoni yow tuwayê nışawıt war. Çı esto, çıno, şıma zûri keni.

16. Qasudon va ki: Homa zono; raşta zi ma qasudi ki Homay ma şıma ri şawıti.

17. Wezifê ma, ‘emroni Homay eşkera yow şekl‘a şıma ri tebliğ kerdışo. Ğeyci ıni sobina yowna wezifê ma çıno.

18. Eya ra yıni zi va ki: Raşta zi şıma ma ri bêyowm amê. Egı şıma ın gure ca meverdi, ma ri ad bo, ma şıma erzeni kerron ver. Hêcariga ma ra yow xırabêya fena resena şıma.

19. Qasudon cuab da, va ki: Bêyowmê şıma, şıma da. Şıma rı nes‘hat kerdış bi bêyowmê? Bilakis şıma mıleta gı ‘hedi xu ra vetiya

20. Yow merdım aw perri gueşê bajari ra pırvazd rema, ame, va ki: Ey qowmi mı! Bıbên tawi ni qasudon!

21. Ini gı şıma ra tuwayê yow ucret/desmıc nıwazêni, tawi yın bıbên, çımki yi hidayet bi.

22. Se bıwo mı, ez Homay xu ri ibadet nıkena! Halbuki şıma pyer şıni ‘hisabi Ellay ver.

23. Ğeyci yı ez sobina Homayon xu ri bıvini? Homao gı zafi mehfıze keno, egı yow zerari mı bıwazero, havılê/faydê şefaet yın (puton) nıreseno mı u yi neşkeni mı bıxelesni.

24. Aw waxt, ez, eşkera xu şe‘htınena u gınena pıro, tê şına.

25. Nye şek u nye zi şufe tê esto, mı rebbi şıma ri imon ard. Gueş mı ser nên.

26. Egı yı ra va ki: Dekuer cay cenneti. Yı va ki: Werrikna qowmi mı zı bızonênı!

27. Rebbi mı ez ‘ef kerda u ez kerda towri eyini ki mazhar ikromon kerdi.

28. Narêya pey, ma semedi qowmi yı helak kerdış‘a azmin ra yow ordi nışawıt war. Ma nışawıtênı zi war.

29. Aw çiyo gı yın kerd helak, ğeyci yow vengê ters u lerz tuwayêna nyebı. Xefla xu ver bi wel, amê war.

30. ‘Heyfi ıni qulon! Hama gı yow pêxember cı ri byero, keni ki illa pê yı yari bıkıri.

31. Şirikon ra naseno gı ma yın ra çond hey qowmi helak kerdi. Yi hona nyeni cay ninon’a.

32. Helbet yi pyer (ruecê me‘hşeri) yeni ‘hızuri ma.

33. In (xusıs ser) herra merdi yow delila muhima. Ma pê şıli‘ya/varon‘a ‘heyat da cı u tıra heb vet teber. Yi ninon ra weni.

34. Ma ‘erd ra ‘hend zaf baxçê xurmon u rezi engur xelq kerdi. Ma ey zerron‘a çımê awk day we vetış.

35. ‘Hetonê gı yi meywê ninon u pê xebat‘a tıra çond kowti cı, wa bıweri.

Hama zi nışıkıriyeni?

36. Çi ki ‘erd ra tût keni u xu bı xu isunon ra çi go hama çow pê nızono mahyeti ni çı qêdeo, Homao gı çuti bıtun xelq kerdi. Ez awı Homay tesbih u teqdis kena.

37. Şow zi yın ri ‘alemetê ibreta. Ma ruec ser ra ser ri keni, yi tari dı moneni.

38. Ruec, vengono gı cı ri beyon kerdo, tê gêreno. Inı teqdiri Homay ‘ezizo u ‘alimo.

39. Ma semedi aşm zi tayi menzili (seyarê) tayin kerdi. Wel axır sê gıli xurma‘o çowt, bena hilal (aşma newi) u tepiya gêrena rue.

40. Nye ruec reseno aşm, nye zi şow ruec vyerena. Her yow yow seyare dı gêren rue

41. Ma yow gemi kerd pırr, pê zurriyeti yın kırışt. Yın ri yow ibreto pilo.

42. Ma sê ninon sobina çi gı eşkeni wenışi, ma ey zi vıraşti.

43. Ma gı bıwaz, yın awk dı xenqıneni u nye çow imdad, yın dı yeno, nye zı çow yın xelesneno.

44. Encax ğeyci terefi ma ra yow re‘hmê ma u yow mude dunya ra gêrayişê verdayiş, mustesnao.

45. Egı yın ra vaci: şıma fyeli ki çarnay u fyeli ki kerdi xu dıma verday, wa xowf, Homay şıma pize dı bo: Beno gı şıma kueni re‘hmê Homay vera. La tuwayê xu tê nıdoni.

46. ‘Hendu gı ayetoni rebbi yın ra yow ayet myero, illa tıra rı çarneni.

47. Egı yıni ra vaci: Rısqo gı Homay dao şıma, tıra xêr - xêrat bıdênı? Kafıron momınon ra va ki: Homay kom ‘hel waşt pizê yın eşkeno mırd kero, „ey ma pizê yın keni mırd. Şıma hê yow şe‘htınayiya eşkera dı mendê.

48. Yi vonê: Egı şıma raşt voni, ın gef/tehdit çı waxt qowmiyeno.

49. Yi ki yowbin cyo onceni, pawê yow vengo gı ters u lerza, xefla yın qefçı bıkıro

50. Aw hayd yi nye ta yeni wesi xu bıkıri, nye zi ta yeni agêri, şueri cayi qıcun xu’ya.

51. Pıf beno sûr ra. Tı ‘hend vineni ki yi qebrê xu ra wurışti, hê remeni, şıni cay rebbi xu’ya.

52. Aw waxt yi vonê: Hey wax hey wax! Kom, ma qebrê ma ra warzına pay? Re‘hmon, aw çiyo gı we‘hdına bı, ınıwo. Pyexemberon raşta zı heq vata.

53. Çı gı qowmiya yow veng kevnar ra veciya. Ini ser yi pyeru amê ‘hızur ma.

54. Eya ruec, ğedrê çow zi nıbeno. Şıma eja/uca encax ‘hendê fyel u ‘emeloni xu me‘hemele vineni.

55. Eya ruec kom ıg cennetiyo, raşta zi miyun te‘homon Homay dı sefay xu viyarneni.

56. Yi towr cêniyoni xu‘ya bıni vırsnêyon dı texton ser qeldiyeni ra.

57. Eja yi çı çeşit meywe vaci, esto. Yi çı bıwazi, yeno ca.

58. Rebbiyo wayeri re‘hm, yıni ri sılomi xu vono.

59. Ey gunekarêno, xu bıdên yow perrı?

60. Ey ben-i ademi! Mı şıma ra nıva: şeyton dıma meşuerên, wı eşkera yow duşmeno?

61.Mı şıma ra nıva: rêyer raşt ıno u mı ri qulê bıkerên?

62. Şeyton şıma ra ‘hend zafi mıleti xapinay rêyer ra şe‘htınay. Hama zi ‘aqıl şıma nıkueno?

63. Cehnımo gı mı we‘hdına bı, hanuko.

64. Qey gı şıma inkar vıciyay, cehnım kueni!

65. Ma eya ruec, muer doni yın feki rı; çı fyeli kerdi desti yın ma ri voni u lıngi yın zi ser şahadê doni.

66. Egı ma bıwaz, Ma çımuni yın kerdênı kuar, kuriyec la aw waxt vaz dênı, semedi rêyer raşt ca keri, la seni dinı?

67. Ma bıwaştênı herundê xu dı şekıli yın bedılneni u nye quweti yın reseno pê ver d şueri nye zi pey d şueri.

68. Kom ıg ma emır derg da cı, ma şayiş yı pey d çarneni rue. Qey tefekeri xu nıbeni?

69. Ma şiir nıday yı (pêxemberi) musnayiş. Zaten yı nıamênı zi. Yı çı va: Homay ra yow nes‘hat u ap eşkera yow Qurono.

70. Qey goniyon iqaz bıkıro u kafıri mıste‘heqi ceza bi.

71. Yın ra nêaseno gı ma, pê eseri quweti xuya, yın ri ‘hend zafi heywon xelq kerdi. Inı saye ra yi bi wayeri ninon.

72. Ma ni ‘heywon day bıni emri yın. Tayin pê nışeni cı, tayin zi tıra keni weray xu.

73. Yi ni heywonon ra ‘hend zaf fayde vineni u tıra ‘hend zaf şıt weni, la honc zi nışıkıriyeni?

74. Yın va, qey sobina ilayi yın ri eşkeni ardım bıkıri, sobina ilayi kerd ilay xu

75. Halbuki quweti ni ilayon nıreseno cı, yın ri ardım bıkıri. Eksine yi bi hazıri, eskerê ardımê ilayon bıkıri.

76. Resuli mı! Pê qaloni yın xu meqarne! Ğilaf tê çına gı yi çı keni miyon u çı keni eşkera ma pê zoneni

77. İsuni ra nıaseno gı ma, wı, yow çılk ra xelq kerd. Tu ‘hend di bı ap eşkera yow duşmen.

78. İsun çı ra vıraziyao keno xu vira u wernag erzeno ma ver, vono gı: Ni estê ki bi wel - herr kom keno goni?

79. Vac gı: Awı go sıfteo verin ey xelq kerdi. Wı yın keno goni. Çımki wı her qêde vıraştış zaf rınd zoneno.

80. Awı go dara howz ra şıma ri adır vet, Wı'o

81. Awı go erd u azminon xelq keno, çi go moneno, ninon qadır nıwo xelq bıkıro. Ey! Helbet qadıro. Wı her çi heq ra pê zoneno yow xalıqo.

82. Egı waşt yow çi xelq bıkıro, ‘hendug vac go: “bıbo“ ca dı xuri xu beno.

83. Homao gı ‘hukumi her cay hao dest do, şoni Homay ‘ezimo. Şıma teyna Homay ver d ‘hisab doni.


(Çarnayış: Zend Pigar)

Eslê cı'yo Erebki be transkripsiyon
[bıvurne | çımeyi bıvurne]

1.     يس

2.     وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

3.     إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

4.     عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

5.     تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

6.     لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ

7.     لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ

8.     إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ

9.     وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ

10.  وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ

11.  إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ

12.  إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ

13.  وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

14.  إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ

15.  قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ

16.  قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ

17.  وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ

18.  قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

19.  قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

20.  وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

21.  اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ

22.  وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

23.  أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يُنقِذُونِ

24.  إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ

25.  إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ

26.  قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ

27.  بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ

28.  وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاء وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ

29.  إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ

30.  يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون

31.  أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ

32.  وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

33.  وَآيَةٌ لَّهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

34.  وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ

35.  لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ

36.  سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ

37.  وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ

38.  وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

39.  وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

40.  لا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

41.  وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ

42.  وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

43.  وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنقَذُونَ

44.  إِلاَّ رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

45.  وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

46.  وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

47.  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاء اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ

48.  وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

49.  مَا يَنظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ

50.  فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

51.  وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ

52.  قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

53.  إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

54.  فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

55.  إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ

56.  هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ

57.  لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ

58.  سَلامٌ قَوْلا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

59.  وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

60.  أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

61.  وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

62.  وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

63.  هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

64.  اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

65.  الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

66.  وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ

67.  وَلَوْ نَشَاء لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ

68.  وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ

69.  وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ

70.  لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ

71.  أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

72.  وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

73.  وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ

74.  وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ

75.  لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ

76.  فَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

77.  أَوَلَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

78.  وَضَرَبَ لَنَا مَثَلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ

79.  قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

80.  الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ

81.  أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ

82.  إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

83.  فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ


yā sīn

bi-smi llāhi r-raḥmāni r-raḥīmi

1 y-s (yā sīn)

2 wa-l-qurˈāni l-ḥakīmi

3 ˈinnaka la-mina l-mursalīna

4 ʿalā ṣirāṭin mustaqīmin

5 tanzīla l-ʿazīzi r-raḥīmi

6 li-tunḏira qawman mā ˈunḏira ˈābāˈuhum fa-hum ġāfilūna

7 la-qad ḥaqqa l-qawlu ʿalā ˈakṯarihim fa-hum lā yuˈminūna

8 ˈinnā ǧaʿalnā fī ˈaʿnāqihim ˈaġlālan fa-hiya ˈilā l-ˈaḏqāni fa-hum muqmaḥūna

9 wa-ǧaʿalnā min bayni ˈaydīhim saddan wa-min ḫalfihim saddan fa-ˈaġšaynāhum

fa-hum lā yubṣirūna

10 wa-sawāˈun ʿalayhim ˈa-ˈanḏartahum ˈam lam tunḏirhum lā yuˈminūna

11 ˈinnamā tunḏiru mani ttabaʿa ḏ-ḏikra wa-ḫašiya r-raḥmāna bi-l-ġaybi fa-bašširhu

bi-maġfiratin wa-ˈaǧrin karīmin

12 ˈinnā naḥnu nuḥyi l-mawtā wa-naktubu mā qaddamū wa-ˈāṯārahum wa-kulla šayˈin

ˈaḥṣaynāhu fī ˈimāmin mubīnin

13 wa-ḍrib lahum maṯalan ˈaṣḥāba l-qaryati ˈiḏ ǧāˈahā l-mursalūna

14 ˈiḏ ˈarsalnā ˈilayhimu ṯnayni fa-kaḏḏabūhumā fa-ʿazzaznā bi-ṯāliṯin fa-qālū ˈinnā

ˈilaykum mursalūna

15 qālū mā ˈantum ˈillā bašarun miṯlunā wa-mā ˈanzala r-raḥmānu min šayˈin ˈin

ˈantum ˈillā takḏibūna

16 qālū rabbunā yaʿlamu ˈinnā ˈilaykum la-mursalūna

17 wa-mā ʿalaynā ˈillā l-balāġu l-mubīnu

18 qālū ˈinnā taṭayyarnā bikum la-ˈin lam tantahū la-narǧumannakum

wa-la-yamassannakum minnā ʿaḏābun ˈalīmun

19 qālū ṭāˈirukum maʿakum ˈa-ˈin ḏukkirtum bal ˈantum qawmun musrifūna

20 wa-ǧāˈa min ˈaqṣā l-madīnati raǧulun yasʿā qāla yā-qawmi ttabiʿū l-mursalīna

21 ittabiʿū man lā yasˈalukum ˈaǧran wa-hum muhtadūna

22 wa-mā liya lā ˈaʿbudu llaḏī faṭaranī wa-ˈilayhi turǧaʿūna

23 ˈa-ˈattaḫiḏu min dūnihī ˈālihatan ˈin yuridni r-raḥmānu bi-ḍurrin lā tuġni ʿannī

šafāʿatuhum šayˈan wa-lā yunqiḏūni

24 ˈinnī ˈiḏan la-fī ḍalālin mubīnin

25 ˈinnī ˈāmantu bi-rabbikum fa-smaʿūni

26 qīla dḫuli l-ǧannata qāla yā-layta qawmī yaʿlamūna

27 bi-mā ġafara lī rabbī wa-ǧaʿalanī mina l-mukramīna

28 wa-mā ˈanzalnā ʿalā qawmihī min baʿdihī min ǧundin mina s-samāˈi wa-mā kunnā

munzilīna

29 ˈin kānat ˈillā ṣayḥatan wāḥidatan fa-ˈiḏā hum ḫāmidūna

30 yā-ḥasratan ʿalā l-ʿibādi mā yaˈtīhim min rasūlin ˈillā kānū bihī yastahziˈūna

31 ˈa-lam yaraw kam ˈahlaknā qablahum mina l-qurūni ˈannahum ˈilayhim lā

yarǧiʿūna

32 wa-ˈin kullun lammā ǧamīʿun ladaynā muḥḍarūna

33 wa-ˈāyatun lahumu l-ˈarḍu l-maytatu ˈaḥyaynāhā wa-ˈaḫraǧnā minhā ḥabban

fa-minhu yaˈkulūna

34 wa-ǧaʿalnā fīhā ǧannātin min naḫīlin wa-ˈaʿnābin wa-faǧǧarnā fīhā mina l-ʿuyūni

35 li-yaˈkulū min ṯamarihī wa-mā ʿamilathu ˈaydīhim ˈa-fa-lā yaškurūna

36 subḥāna llaḏī ḫalaqa l-ˈazwāǧa kullahā mimmā tunbitu l-ˈarḍu wa-min ˈanfusihim

wa-mimmā lā yaʿlamūna

37 wa-ˈāyatun lahumu l-laylu naslaḫu minhu n-nahāra fa-ˈiḏā hum muẓlimūna

38 wa-š-šamsu taǧrī li-mustaqarrin lahā ḏālika taqdīru l-ʿazīzi l-ʿalīmi

39 wa-l-qamara qaddarnāhu manāzila ḥattā ʿāda ka-l-ʿurǧūni l-qadīmi

40 lā š-šamsu yanbaġī lahā ˈan tudrika l-qamara wa-lā l-laylu sābiqu n-nahāri

wa-kullun fī falakin yasbaḥūna

41 wa-ˈāyatun lahum ˈannā ḥamalnā ḏurriyyatahum fī l-fulki l-mašḥūni

42 wa-ḫalaqnā lahum min miṯlihī mā yarkabūna

43 wa-ˈin našaˈ nuġriqhum fa-lā ṣarīḫa lahum wa-lā hum yunqaḏūna

44 ˈillā raḥmatan minnā wa-matāʿan ˈilā ḥīnin

45 wa-ˈiḏā qīla lahumu ttaqū mā bayna ˈaydīkum wa-mā ḫalfakum laʿallakum

turḥamūna

46 wa-mā taˈtīhim min ˈāyatin min ˈāyāti rabbihim ˈillā kānū ʿanhā muʿriḍīna

47 wa-ˈiḏā qīla lahum ˈanfiqū mimmā razaqakumu llāhu qāla llaḏīna kafarū li-llaḏīna

ˈāmanū ˈa-nuṭʿimu man law yašāˈu llāhu ˈaṭʿamahū ˈin ˈantum ˈillā fī ḍalālin

mubīnin

48 wa-yaqūlūna matā hāḏā l-waʿdu ˈin kuntum ṣādiqīna

49 mā yanẓurūna ˈillā ṣayḥatan wāḥidatan taˈḫuḏuhum wa-hum yaḫiṣṣimūna

50 fa-lā yastaṭīʿūna tawṣiyatan wa-lā ˈilā ˈahlihim yarǧiʿūna

51 wa-nufiḫa fī ṣ-ṣūri fa-ˈiḏā hum mina l-ˈaǧdāṯi ˈilā rabbihim yansilūna

52 qālū yā-waylanā man baʿaṯanā min marqadinā hāḏā mā waʿada r-raḥmānu

wa-ṣadaqa l-mursalūna

53 ˈin kānat ˈillā ṣayḥatan wāḥidatan fa-ˈiḏā hum ǧamīʿun ladaynā muḥḍarūna

54 fa-l-yawma lā tuẓlamu nafsun šayˈan wa-lā tuǧzawna ˈillā mā kuntum taʿmalūna

55 ˈinna ˈaṣḥāba l-ǧannati l-yawma fī šuġulin fākihūna

56 hum wa-ˈazwāǧuhum fī ẓilālin ʿalā l-ˈarāˈiki muttakiˈūna

57 lahum fīhā fākihatun wa-lahum mā yaddaʿūna

58 salāmun qawlan min rabbin raḥīmin

59 wa-mtāzū l-yawma ˈayyuhā l-muǧrimūna

60 ˈa-lam ˈaʿhad ˈilaykum yā-banī ˈādama ˈan lā taʿbudū š-šayṭāna ˈinnahū lakum

ʿaduwwun mubīnun

61 wa-ˈani ʿbudūnī hāḏā ṣirāṭun mustaqīmun

62 wa-la-qad ˈaḍalla minkum ǧibillan kaṯīran ˈa-fa-lam takūnū taʿqilūna

63 hāḏihī ǧahannamu llatī kuntum tūʿadūna

64 iṣlawhā l-yawma bi-mā kuntum takfurūna

65 al-yawma naḫtimu ʿalā ˈafwāhihim wa-tukallimunā ˈaydīhim wa-tašhadu

ˈarǧuluhum bi-mā kānū yaksibūna

66 wa-law našāˈu la-ṭamasnā ʿalā ˈaʿyunihim fa-stabaqū ṣ-ṣirāṭa fa-ˈannā yubṣirūna

67 wa-law našāˈu la-masaḫnāhum ʿalā makānatihim fa-mā staṭāʿū muḍiyyan wa-lā

yarǧiʿūna

68 wa-man nuʿammirhu nunakkishu fī l-ḫalqi ˈa-fa-lā yaʿqilūna

69 wa-mā ʿallamnāhu š-šiʿra wa-mā yanbaġī lahū ˈin huwa ˈillā ḏikrun wa-qurˈānun

mubīnun

70 li-yunḏira man kāna ḥayyan wa-yaḥiqqa l-qawlu ʿalā l-kāfirīna

71 ˈa-wa-lam yaraw ˈannā ḫalaqnā lahum mimmā ʿamilat ˈaydīnā ˈanʿāman fa-hum

lahā mālikūna

72 wa-ḏallalnāhā lahum fa-minhā rakūbuhum wa-minhā yaˈkulūna

73 wa-lahum fīhā manāfiʿu wa-mašāribu ˈa-fa-lā yaškurūna

74 wa-ttaḫaḏū min dūni llāhi ˈālihatan laʿallahum yunṣarūna

75 lā yastaṭīʿūna naṣrahum wa-hum lahum ǧundun muḥḍarūna

76 fa-lā yaḥzunka qawluhum ˈinnā naʿlamu mā yusirrūna wa-mā yuʿlinūna

77 ˈa-wa-lam yara l-ˈinsānu ˈannā ḫalaqnāhu min nuṭfatin fa-ˈiḏā huwa ḫaṣīmun

mubīnun

78 wa-ḍaraba lanā maṯalan wa-nasiya ḫalqahū qāla man yuḥyi l-ʿiẓāma wa-hiya

ramīmun

79 qul yuḥyīhā llaḏī ˈanšaˈahā ˈawwala marratin wa-huwa bi-kulli ḫalqin ʿalīmun-i

80 allaḏī ǧaʿala lakum mina š-šaǧari l-ˈaḫḍari nāran fa-ˈiḏā ˈantum minhu tūqidūna

81 ˈa-wa-laysa llaḏī ḫalaqa s-samāwāti wa-l-ˈarḍa bi-qādirin ʿalā ˈan yaḫluqa miṯlahum

balā wa-huwa l-ḫallāqu l-ʿalīmu

82 ˈinnamā ˈamruhū ˈiḏā ˈarāda šayˈan ˈan yaqūla lahū kun fa-yakūnu

83 fa-subḥāna llaḏī bi-yadihī malakūtu kulli šayˈin wa-ˈilayhi turǧaʿūna