Zazakipediya:Feqıro Xêğ

Wikipediya, ensiklopediya xosere ra
Xıl de be pusula Xıl de cıgeyrayışi

Oxtê de feqırê beno, tenê ki hardê de xo beno. Xorê keno hêga. Her roz gurino, lawatino nêşkino ağwe biyaro ser. Urzeno ra, kuno era raye, vano: „Şêri Heqê xo bıvêni, cı ra pers keri; hala no çıra ağwe hêgayê mı ser nêano!“

Kuno era raye sono. Tayê ca ke sono, nia dano ke vergo de rut hawo serê raye rêwo: - Ma ve xêr di! - Xêr ve sılamet!

Verg pers keno, vano: - Koti ra yena, sona koti?

Feqır vano: - Xo rê son Heqê xo vênon. Tenê hêgayê de mı esto, ez honde lawatin ağwe nina ser. Son, hala Heqê mı mı rê yardım nêkeno; ağwe hêgayê mı ser nêano!

Verg vano: - Tı ke şiya, Heqê xo ke di; cı ra vaze hurmetê mı cı rê esto, na tukê mı çayê nino?

Feqır vano: - Ya. Mı ke di, cı ra vanu!

Uza ra vêreno ra sono. Xeylê sono senık sono. Sono ke, bınê jü dara merxe ra ravêro şêro, dara merxe pers kena: - Feqır kata sona?

Feqır vano: - Son xo rê Heqê xo vênon. Hêgayê de mı esto. Honde lawatin, çıturi ke kon, ağwe ser nina.

Dara merxe vana: - Tı ke şiya, to ke Heqê xo di, mı vera sılam ‘ro cıke, vaze hurmetê mı cı rê esto. Na hetê mıno jü tern u khewiyo, hetê mıno bin ki husk u holo, khewe nêbeno! Heqê xora pers ke, hala na hetê mıno jü çayê nia husk u holo?

Feqır: - Ma, mı ke di cı ra vanu!

Vano uza ra ki vêreno ra sono. Rozê sono, dı roji sono. Çond roji ke sono, sono jü suke de vêjino. Nia dano ke, a suke de tayê bervenê, tayê zukenê, tayê ewukê. Suka de henêna ke, pıxe ra ranêvêrino. Roştia xo kemiya, zuzağê xo tariyê. Pers keno, vano: - Na suka sıma çayê nia pıxarına? Çılê sıma çayê wesaiyê?

Vanê: - Ma çı zonime! Pasayê de ma esto, nêzoneme çond serriyo na suke rê çı kar keno!

Nat bota ke qesey kenê, Feqır vano: - Derdê mı ki esto. Xo rê wazon şêri Heqê xo, cı ra perskeri; hala çayê ağwe nêano hêgayê mı ser!

Sarê suke vano: - Tı ke şiya, to ke Heqê xo di, ma vera ki cı rê sılam vaze. Hurmetê ma cı rê esto. Vaze, na suka ma çayê ravê nêsona?

- Hêya, ma çayê mevaji!«

Vano uza ra ki vêreno ra, sono. Zaf sono tum sono, sono gılê jü koê de berji de, mığareyê vêneno. Kuno zerrê mığarey ke, peniya mığari de adır vêseno. Eke kokımo de hêrdıse-sıpê uza verê adıri de ronişteo. Xo xo de ›mı nao Heqê xo di!‹ vano. Sono sılam dano cı, hurmet keno, lew nano desta, vano: - Nia nia... Hêgayê de mı esto, ez hondê guriun, hondê lawatiun, se ke kon, vaye nina ser!

Kokımo hêrdıse-sıpê vano: - Tı xo rê so, ağwe yêna hêgayê to ser!

Feqır vano: - Zovi ki, ez ke çê ra vêjiune amune, jü vergo de rut-rupal raye sero rastê mı bi. Ey ez temey kerdune, hurmetê xo to rê bi, vatêne: ›Na tukê mı çayê nino?

Dıma ki rastê jü dara merxe bine. Leto jü tern, leto bin ki husk bi. A merxe ki to rê selam u hurmetê xo bi, vatêne: Cı ra vaze, ›Na hetê mıno jü çayê tern u khewiyo, hetê mıno bin çayê husk u holo?‹

Zovina ki, xeylê ca ke amune, jü sukê de vêjine, A suke de tayê bervêne, tayê zukenê, tayê ewuk bi. Suka de henêne biye ke, pıxe ra nêvêriyêne ra. Roştia xo kemi, zuqağê xo tari bi. Sılam u hurmetê sarê a suke to rê bi. Vatêne: ›Pers ke, hala na suka ma çayê ravê nêsona?‹ «

Khokım vano: - Tı ke şiya a suke, sarê a suke ra vaze: Yi hata pasayê suka xo mevurnê ke, suka dine ravêr nêsona!

Dare ra vaze: Koka daye de kupê zerni estê. Mordem ke yi kupê zernu koka daye ra mevezo, hetê xuyo bin tern u khewe nêbeno!

Vergê rut-rupali ra ki vaze: O hata mordemê de xêği mewero ke, tukê dey nino!«

Feqır, kokımê hêrdıse-sıpêy ra xatır wazeno, peyser cêreno ra, yeno. Yeno, seke kuno suke, sarê suke cı ra pers keno, vano: - Tı şiya Heqê xo di, nêdi?

Feqır vano: - Ya, mı Heqê xo di.

- To rê se vake?

- Mı rê vake: Tı so çê, ağwe yena hêgayê to ser.

- Serva ma se vake?

- Serva sıma vake: Sıma hata pasayê suka xo mevurnê ke, suka sıma ravê nêsona!

Sarê suke vano: - Tıya ke şiya Heqê xo diyo, to ra rınd Pasa vêneme çıko! Bê tı Pasayê ma be!

Feqır vano: - Nêêê nê, ez son çê! Hêgayê mı nıka ağwe berdo!

Cêrenê vero, cêrenê sero, nêvındeno. Se ke kenê, pasayêni nêwazeno, uza ra vêreno ra yeno. Yeno, se ke kuno nêjdiyê dare, dare pers kena, vana: - Tı şiya, to Heqê xo di?

- Ya, mı Heqê xo di!

- To rê se vake?

- Mı rê vake: Tı so çê, ağwe yena hêgayê to ser.

- Serva mı se vake?

- Serva to vake: Koka dae de kupê zerni estê. Mordem ke yi kupê zernu koka dae ra mevezo, hetê xuyo bin tern u khewe nêbeno!

Feqır vêreno ra ke şêro, dare dıma mot bena, vana: - Sona koti?

- Son, ağwe ama hêgayê mı ser, hêgayê mı nıka ağwe berdo!

- Hêgayê to va şêro ağwe bero! Se kena hêgay-megay! Bê na zernu koka mı ra veze, to rê hata edel u bedel besê! Qe ke nê, rivalê to ra na hetê mıno husk u hol ki beno khewe!

Feqır oncia vano: - Hew! Zerni-merni mı rê çı ke! Hêgayê mı nıka ağwe de şiyo!

Vano, zernu-mernu nêvezeno, nêbeno. Uza ra ki vêreno ra sono. Uza ra ke vêreno ra sono; nia dano ke vergo rut hao raye sero rokotewo. Verg endi Feqıri ra hevê ve hevê pers keno, vano: - Tı şiya ama?

- Hêya, ezu amu!

- Tı şiya, to Heqê xo di?

- Ya, mı di?

- Serva to se vake?

- Vake: Tı so, ağwe yena hêgayê to ser!

- Ma, seveta sarê suke se vake?

- Seveta sarê suke vake: Yi hata pasayê suka xo mevurnê ke, suka dine ravê nêsona! Yine ki mı ra vake, ›bê tı pasayê ma be!‹ Hama mı pasayêni-masayêni qewul nêkerde. Ez gereke şêri, hêgayê mı nıka ağwe berdo!«

Her ke şi, vergi perşi kerdi xori: - Êêê... Seveta merxe se vake?

- Seveta merxe ki vake: ›Koka daye de kupê zerni estê. Mordem ke yi kupê zernu koka daye ra mevezo, hetê xuyo bin tern u khewe nêbeno!‹ Merxe mı ra vake, hama mı zerni-merni nêwaşti. Ez gereke şêri, hêgayê mı nıka ağwe berdo!«

- Hımmm, demeke heni! Ma, seveta mı se vake?

- Seveta to vake ke: ›O hata ke jüyê de xêği mewero ke, tukê dey nino!‹

Feqır qesa xo ke qedêneno, vano: - Hala mı vera yan de şêri! Hêgayê mı nıka ağwe berdo!

Verg vano: - Nêêê, hala tenê vınde! Nia de, tı kerda pasa, pasa nêbiya! Honde zerni bınê dare derê, yine nêcêna! Ma, ez to ra xêğ mordemi koti vênon?

Vano, niseno belıka Feqıri ra.

Mordemo xêğ weriya, qese endi qediya! _________________________________________________________________________________________________________________________________________